Termen & Begrippen Binaire Opties

Wanneer u besluit te gaan handelen in binaire opties dan zult u, zeker in het begin, vaak vreemde termen tegenkomen. Deze termen komen meestal uit het Engels maar worden veelvuldig in Nederland gebruikt. Daarom heeft www.binaireopties.tips speciaal voor u een woordenlijst gemaakt met een verklaring van de meest voorkomende termen en begrippen.

a | b | c | d | e | f | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | w

Aandeel -  Een aandeel vertegenwoordigt een klein stukje van een bedrijf. De houder van een aandeel heeft normaal gesproken recht op een deeltje van de winst van het bedrijf, dit wordt dividend genoemd. Verder heeft hij stemrecht op de algemene vergadering van de onderneming en daardoor een klein beetje zeggenschap over het bedrijf.
Aandelenfonds -  Een beleggingsfonds dat het ingelegde geld uitsluitend in aandelen belegt.
AEX -  De Amsterdam Exchanges indeX is een beursgraadmeter die is gebaseerd op de 25 grootste fondsen op de Amsterdamse effectenbeurs. Stijgt de gemiddelde waarde van een aandeel in die bedrijven, dan gaat de AEX omhoog. Hoewel er veel meer dan 25 bedrijven aan de Amsterdamse beurs staan genoteerd, wordt de AEX in het algemeen als maat genomen voor hoe goed het Nederlandse beursklimaat is. De bekende Amerikaanse tegenhanger van de AEX is de Dow Jones-index.
ASIC -  Australian Securities and Investments Commission
Assets -  Dit is een zeer ruim begrip en omhelst alle onderliggende producten waar de Binaire Opties zijn afgeleid. Het gaat hier om; valuta, grondstoffen en beurs-indexen.
At the money -  De term "at the money" wordt gebruikt als aan het einde van de looptijd de onderliggende waarde exact gelijk is met de uitoefenprijs. In dit zeldzame geval ligt het vaak aan de voorwaarden van uw makelaar of er uitbetaald wordt. Soms wordt er een deel uitbetaald als uw optie "at the money" eindigt.
Beheervergoeding -  Jaarlijkse variabele of vaste kosten die in rekening worden gebracht voor het beheren van je vermogen. Naast deze vergoeding kunnen nog één of meerdere van de hier genoemde kosten in rekening gebracht worden door de beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of broker.
Beleggen -  Geld in aandelen of andere zaken steken, met als doel deze later met winst weer door te verkopen.
Beleggingsportefeuille -  Je totale bezit aan beleggingen.
Beleggingsrekening -  Rekening waarmee je beleggingstransacties kunt verrichten.
Beurs -  De plaats waar effecten (zoals aandelen en obligaties), valuta en grondstoffen worden verhandeld. De Nederlandse beurs is gevestigd in Amsterdam.
Binaire Optie -  Dit is een korte termijn investering met de mogelijkheid op hoge rendementen.
Bitcoin -  Bitcoin is een vorm van elektronisch geld, en tevens de naam van de opensourcesoftware die is ontworpen om dit te gebruiken.
Boundery optie -  De "boundery optie" wordt ook wel "Binaire Range Optie" genoemd. Eenvoudigweg komt het er op neer dat uw optie binnen een bepaalde vastgestelde bandbreedte dient te blijven. Komt uw voorspelling uit dan eindigt u "in the money".
Broker -  De Engelse term voor commissionair (effectenhandelaar). Zie ook Commissionair.
Brokers -  Een "broker" is de Engelse term voor makelaar. In dit geval natuurlijk dan een aan- en verkoop makelaar van Binaire Opties.
Call optie -  Hierbij voorspelt u dat de onderliggende waarde van de optie zal stijgen.
CBp -  Oordeel College van Beroep voor het bedrijfsleven
CFD -  CFD staat voor: Contract For Difference. Het CFD is een instrument om mee te handelen en online te beleggen in beursindices, aandelen, valuta en grondstoffen zoals goud, zilver en olie. Een CFD biedt de mogelijkheid om met een hefboom te beleggen en vaak kunt u zelf deze hefboom bepalen.
Commissionair -  Een commissionair of broker is een persoon of firma die bemiddelt tussen kopers en verkopers van effecten. De commissionair krijgt bij een transactie een vergoeding die commissie wordt genoemd.
Commodities -  Commodities zijn ruwe basis materialen die worden gebruikt bij het produceren van goederen, zoals olie, ruwe metalen, katoen, koffie etc. De waarde van een commodity wordt vrijwel in zijn geheel bepaald door vraag en aanbod.
CySec -  De "Cyprus Securities and Exchange Commission" (CySEC) is de onafhankelijke toezichthoudende overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de beleggingsdiensten, de financiële markt en transacties in effecten die in de Republiek Cyprus worden uitgevoerd.
Derivaten -  Derivaten zijn beleggingsproducten die gebaseerd zijn op of afgeleid zijn van aandelen, obligaties, indices, grondstoffen of valuta’s. De waarde van derivaten is dus gekoppeld aan de waarde van andere beleggingen. Derivaten zijn complexere beleggingsproducten voor de ervaren belegger. Voorbeelden zijn opties, futures en CFD’s.
Dividend -  De winst die een onderneming uitkeert aan de aandeelhouders. Meestal wordt er één keer per jaar uitgekeerd. Sommige bedrijven doen dit twee keer: een interimdividend en een slotdividend. De hoogte van het dividend hangt af van de bedrijfswinst.
Early Closure -  De naam zegt het al, "early closure". Het vroegtijdig beëindigen van uw optie met als doel gegarandeerde (lagere) winst te nemen of een kleiner verlies te maken. Dit kan een erg sterk instrument zijn bij het handelen in Binaire Opties.
ECB -  De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de Economische en Monetaire Unie.
ECB -  De Europese Centrale Bank
Effecten -  Effecten zijn –kort gezegd- aandelen, obligaties en daarmee vergelijkbare waardebewijzen zoals participaties of deelnemingsbewijzen in bijvoorbeeld een commanditaire vennootschap (‘cv’) of een vastgoedfonds.
Emissie -  Onder emissie wordt verstaan: de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties door een onderneming. Een onderneming biedt effecten aan om met de opbrengst zijn bedrijf te financieren. Die effecten kunnen ook genoteerd worden aan een effectenbeurs.
ESMA -  European Securities Markets Authority
ETF -  ETF’s volgen een index. Ze worden zodanig beheerd dat ze de performance van een index weerspiegelen. Neem bijvoorbeeld de AEX Index, voor de 25 grootste in Nederland aan de beurs genoteerde bedrijven. Een ETF heeft als doel om beleggers hetzelfde rendement te bieden als de onderliggende markt (de index).
EUBOA -  European Brokers Association
Financial Conduct Authority -  Deze instelling is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en stimuleren innovatie en een gezonde concurrentie tussen financiële dienstverleners. Daarnaast zien zij erop toe dat zij zich aan de regels houden en hoge gedragsnormen hanteren.
Flip -  Met de Flip heeft u de mogelijkheid om tot 5 minuten voor het verstrijken van uw binaire optie de door u gekozen verwachte richting te veranderen. De Flip is ontwikkeld door uBinary en voor zover bekend is uBinary tot op heden de enige makelaar die deze mogelijkheid aanbiedt.
Flip -  Deze optie is volledig ontwikkeld door uBinary en is exclusief voor alle handelaren van uBinary. Met de Flip heeft u de mogelijkheid om tot 5 minuten voor het verstrijken van uw binaire optie de door u gekozen verwachte richting te veranderen.
Forex -  Forex is de afkorting van Foreign Exchange. In gewoon Nederlands: valutahandel.
FSMA -  Financial Services and Markets Authority, de Belgische waakhond
Future -  Een future is vrijwel hetzelfde als een optie, alleen is de looptijd van een future meestal langer.
Hedge Fund -  Een Hedge fund is een beleggingsfonds dat er op gericht is om een vast (absoluut) rendement te behalen onafhankelijk van de marktsituatie. Om dit voor elkaar te krijgen maken zij gebruik van verschillende beleggingsstrategieën met bijvoorbeeld obligaties, aandelen, grondstoffen, valuta, opties, futures en swaps. Er wordt zowel gespeculeerd op een waardestijging als een waardedaling. Traditionele beleggingsfondsen streven naar het 'verslaan' van een vooraf gedefinieerde benchmark, terwijl Hedge funds een absolute rendementsdoelstelling hanteren.
Hefboomeffect -  De term hefboomeffect wordt gebruikt bij afgeleide financiële producten en bij bedrijven. De uitslagen in de koers van een afgeleid product (derivaat) zijn feller dan die van de onderliggende waarde. De koers is vaak maar een fractie van de onderliggende waarde, maar beweegt absoluut gezien wel net zo snel mee. Dat veroorzaakt een veel grotere procentuele daling of stijging.
High yield -  Dit zijn over het algemeen opties met extreem hoge rendementen. Vanzelfsprekend zijn de risico's ook vele malen hoger.
High/Low -  De meest voorkomende soort Binaire Optie. U voorspelt of een bepaalde activa zal stijgen of dalen tijdens een vooraf bepaalde periode.
iDEAL -  iDEAL is een Nederlandse standaard voor het verrichten van internetbetalingen.
In the money -  Een optie is "in the money" als aan het einde van de looptijd uw voorspelling is uitgekomen en u rendement maakt met uw belegging.
Indices -  Indices is de meervoudsvorm van Index (beurs). De beursindex is het gemiddelde van een aantal aandelenkoersen. Dit is de graadmeter voor de stemming op de beurs.
Inlegkosten -  Kosten die bij aanvang van de dienstverlening eenmalig worden gerekend. Bijvoorbeeld kosten die gerelateerd zijn aan het opstellen van een advies of het opbouwen van een beleggingsportefeuille.
Institutionele belegger -  Een onderneming die zich beroepsmatig bezighoudt met het beleggen van geld van anderen. Voorbeelden zijn pensioenfondsen en beleggingsfondsen.
Instrumenten -  Instrumenten zijn de verschillende methode's die beschikbaar zijn bij het handelen in Binaire Opties. De instrumenten zijn afhankelijk van het platform.
Internetbroker -  Een onderneming die je de mogelijkheid biedt om online te beleggen.
Kapitaalmarkt -  Markt voor lange en middellange termijntransacties. Er worden waardepapieren verhandeld met een looptijd van langer dan één jaar.
Koers -  De beurswaarde van een aandeel of ander effect.
Lock-up periode -  Dit is de periode aan het einde van de looptijd van een optie waar deze niet meer verhandeld kan worden.
Looptijd -  Alle opties zijn tijdgebonden. De looptijd is de tijd vanaf aankoop van de optie tot aan het verstrijken van de optie.
Midkap -  Een beursgraadmeter die is gebaseerd op de 25 fondsen die na de AEX-fondsen de grootste beurswaarde vertegenwoordigen op de Amsterdamse effectenbeurs. Deze index staat ook wel bekend als de AMX.
MiFID -  MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Deze richtlijn is in de Europese Unie op 1 november 2007 in werking getreden.
Mixfonds -  Een beleggingsfonds dat zowel in aandelen als obligaties belegt.
Nasdaq -  De Amerikaanse schermenbeurs waarop vooral aandelen van IT-gerelateerde bedrijven worden verhandeld.
NEO -  het eerste blockchain non-profitplatform gelanceerd in China dat de ontwikkeling van digitale activa en slimme contracten mogelijk maakt
NIKKEI -  De Japanse effectenbeurs.
Nominale Waarde -  De uitgiftewaarde die op het aandeel staat vermeld. Bij een obligatie is het de grootte van de schuldvordering.
Obligatie -  Een lening aan een bedrijf of andere onderneming. Jaarlijks keert dit bedrijf of onderneming rente uit. Een obligatie heeft een vaste looptijd. Aan het eind hiervan wordt het totale geleende bedrag terugbetaald. Obligaties zijn een relatief veilige belegging, maar het rendement is niet zo hoog.
Obligatiefonds -  Een beleggingsfonds dat alleen belegt in obligaties.
Onderliggende waarde -  De "onderliggende waarde" is de waarde van de activa waar de Binaire Optie betrekking op heeft. Er is geen directe connectie tussen een Binaire Optie en het activa.
Out of the money -  "out of the money" wil zeggen dat aan het einde van de looptijd uw voorspelling niet is uitgekomen en u uw inzet kwijt bent.
Paar-opties -  Hierbij dient u te voorspellen welke onderliggende waarde van twee verschillende activa (of valuta of index), binnen een vastgestelde periode, beter zal presteren.
Participatie -  Deelneming in een beleggingsfonds.
Pay-out/return -  ZIE RENDEMENT...
PIP -  Dit is de afkorting van het percentage in punt
Preferente Aandelen -  Aandelen die voorrang krijgen boven gewone aandelen. Meestal betekent dit dat ze meer dividend opleveren.
Put optie -  Hierbij voorspelt u dat de onderliggende waarde van de optie zal dalen.
QTUM -  Qtum is een combinatie van twee krachtige functies: de betrouwbare blockchain van Bitcoin en de uitvoering van slimme contracten door Ethereum
Rendement -  Dit is de winst die u kunt maken uitgedrukt in een percentage. Rendementen lopen uiteen van 70 tot 90 % van uw inzet.
Spread -  Dit is het verschil tussen de bieden en laten liggen koers
Staatsobligatie -  Een staatsobligatie is een schuldbewijs van de Staat. Je vergoeding bestaat uit een vaste rente die meestal jaarlijks wordt uitgekeerd. In Nederland worden deze obligaties op de markt gebracht door het Agentschap van het ministerie van Financiën, gevestigd in Den Haag. Dit agentschap trekt langlopende en kortlopende leningen aan om het financieringstekort van het Rijk te dekken. Een aantal keren per jaar plaatst het Agentschap langlopende staatsleningen op de openbare kapitaalmarkt. Beleggers kunnen daarop inschrijven.
STELLAR -  Stellar is een open-source gedistribueerde hybride blockchain, ontworpen om eenvoudige, snelle en goedkope geldoverdrachten te bieden
TA-25 -  De TA-25 is een belangrijke Israëlische index die wordt afgegeven door de Tel Aviv Stock Exchange. De TA-25 bestaat uit de 25 grootste bedrijven uit de TA-100 Index.
Turbo (60 seconden) -  Zoals de naam doet vermoeden is dit een zeer kortlopende Binaire Optie waarbij zeer hoge rendementen en verliezen gemaakt kunnen worden.
WFT -  De Wet op het financieel toezicht (Wft) is ingevoerd op 1 januari 2007. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. In deze wet zijn alle regels en voorschriften voor financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.
wok -  Wet op de kansspelen