Termen & Begrippen Binaire Opties

Wanneer u besluit te gaan handelen in binaire opties dan zult u, zeker in het begin, vaak vreemde termen tegenkomen. Deze termen komen meestal uit het Engels maar worden veelvuldig in Nederland gebruikt. Daarom heeft www.binaireopties.tips speciaal voor u een woordenlijst gemaakt met een verklaring van de meest voorkomende termen en begrippen.

a | b | c | d | e | f | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | w
Reset list
Early Closure -  De naam zegt het al, "early closure". Het vroegtijdig beëindigen van uw optie met als doel gegarandeerde (lagere) winst te nemen of een kleiner verlies te maken. Dit kan een erg sterk instrument zijn bij het handelen in Binaire Opties.
ECB -  De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de Economische en Monetaire Unie.
ECB -  De Europese Centrale Bank
Effecten -  Effecten zijn –kort gezegd- aandelen, obligaties en daarmee vergelijkbare waardebewijzen zoals participaties of deelnemingsbewijzen in bijvoorbeeld een commanditaire vennootschap (‘cv’) of een vastgoedfonds.
Emissie -  Onder emissie wordt verstaan: de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties door een onderneming. Een onderneming biedt effecten aan om met de opbrengst zijn bedrijf te financieren. Die effecten kunnen ook genoteerd worden aan een effectenbeurs.
ESMA -  European Securities Markets Authority
ETF -  ETF’s volgen een index. Ze worden zodanig beheerd dat ze de performance van een index weerspiegelen. Neem bijvoorbeeld de AEX Index, voor de 25 grootste in Nederland aan de beurs genoteerde bedrijven. Een ETF heeft als doel om beleggers hetzelfde rendement te bieden als de onderliggende markt (de index).
EUBOA -  European Brokers Association