Termen & Begrippen Binaire Opties

Wanneer u besluit te gaan handelen in binaire opties dan zult u, zeker in het begin, vaak vreemde termen tegenkomen. Deze termen komen meestal uit het Engels maar worden veelvuldig in Nederland gebruikt. Daarom heeft www.binaireopties.tips speciaal voor u een woordenlijst gemaakt met een verklaring van de meest voorkomende termen en begrippen.

a | b | c | d | e | f | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | w
Reset list
Hedge Fund -  Een Hedge fund is een beleggingsfonds dat er op gericht is om een vast (absoluut) rendement te behalen onafhankelijk van de marktsituatie. Om dit voor elkaar te krijgen maken zij gebruik van verschillende beleggingsstrategieën met bijvoorbeeld obligaties, aandelen, grondstoffen, valuta, opties, futures en swaps. Er wordt zowel gespeculeerd op een waardestijging als een waardedaling. Traditionele beleggingsfondsen streven naar het 'verslaan' van een vooraf gedefinieerde benchmark, terwijl Hedge funds een absolute rendementsdoelstelling hanteren.
Hefboomeffect -  De term hefboomeffect wordt gebruikt bij afgeleide financiële producten en bij bedrijven. De uitslagen in de koers van een afgeleid product (derivaat) zijn feller dan die van de onderliggende waarde. De koers is vaak maar een fractie van de onderliggende waarde, maar beweegt absoluut gezien wel net zo snel mee. Dat veroorzaakt een veel grotere procentuele daling of stijging.
High yield -  Dit zijn over het algemeen opties met extreem hoge rendementen. Vanzelfsprekend zijn de risico's ook vele malen hoger.
High/Low -  De meest voorkomende soort Binaire Optie. U voorspelt of een bepaalde activa zal stijgen of dalen tijdens een vooraf bepaalde periode.